Yksilövalmennus

Yksilövalmennus tarkoittaa pajalla olevan henkilön valmennusta ja tukemista kokonaisvaltaisesti. Valmennus muotoutuu kunkin asiakkaan omien tarpeiden mukaan:  pajalla voidaan käydä läpi ja edistää esimerkiksi raha-asioiden hoitoa, virastoissa asiointia, henkilökohtaista elämäntilannetta, työpaikan tai opiskelupaikan hakua tai mitä tahansa muuta tarpeellista. Yksilövalmentaja on henkilö joka toteuttaa tämän kaiken yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yhteiskunnan näkökulmasta tämä kaikki tähtää asiakkaan työelämävalmiuksien parantamiseen.

Viimeksi päivitetty 04.05.2016
Lue lisää...
 
Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennuksen tarkoituksena on oppia ryhmätyöskentely- ja muita sosiaalisia taitoja sekä lisätä työelämävalmiuksia. Valmennus koostuu erilaisista toiminnallisista tehtävistä ja keskusteluista. Ryhmässä tutustuu hyvin uusiin ihmisiin ja pääsee helposti sisään työyhteisöön, ja miksei löydä myös uusia tuttuja työajan ulkopuolelle. Ryhmävalmennuksessa on mukana suurin osa pajalaisista jossain vaiheessa pajajaksollaan.

Viimeksi päivitetty 04.05.2016
Lue lisää...
 
Työvalmennus

Työvalmennuksessa asiakasta opastetaan työtehtävissä. Työtehtävät ovat hyvin erilaisia: metalli- ja puualan töitä, tekstiilitöitä, muuttoja, postituksia, pesulatyötä, siivousta ja pihatöitä sekä ruuanvalmistusta ja leipomista yms. Työssä pajalla on aina käytettävissä työvalmentaja, joka tarvittaessa auttaa ja tukee työtehtävien hoitamisessa ja opettaa. Työvalmennuksessa on hyvä tutustua uusiin aloihin käytännön kautta tai vahvistaa osaamistaan omalla alallaan.

Viimeksi päivitetty 04.05.2016
Lue lisää...
 
Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavassa työtoiminnassa (STM) toimitaan erilaisissa työtehtävissä asiakkaan vointi huomioiden (kuten työvalmennuksessakin). Kuntouttavassa työtoiminnassa totutellaan työelämän rytmiin esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden tai työttömyyden jälkeen. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat osallistuvat jaksonsa aikana myös yksilö- ja ryhmävalmennuksiin.

Viimeksi päivitetty 04.05.2016
Lue lisää...
 


Junkin ajankohtaisia tapahtumia

Ajankohtaisiin tapahtumiin/ linkkeihin/ etusivulle